THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KẾT QUẢ CỦA SỰ VIỆC CÓ DỊ VẬT TRONG SALAD CỦA KHÁCH HÀNG

Đây là thông báo cáo chí chính thức của nhà hàng Sườn Mười về kết quả của sự việc có dị vật trong salad của khách hàng. Xin mời Quý khách hàng và Quý đơn vị truyền thông đọc chi tiết bên dưới, nếu cần thêm các thông tin khác xin vui lòng liên hệ chúng tôi.