Cửa hàng Sườn Mười

Điểm hẹn lý tưởng của các tín đồ sườn nướng

Đặt bàn

Sườn Mười - 117 Nguyễn Văn Lộc

117 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

Sườn Mười - 264 Hoàng Văn Thái

264 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Sườn Mười - 562 Trần Khát Chân

562 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sườn Mười - 128 Vũ Phạm Hàm

128 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy

Quy trình dịch vụ Các quy định chung

Không gian nhà hàng

Vị trí cơ sở Sườn Mười - 117 Nguyễn Văn Lộc

117 Nguyễn Văn Lộc, Mộ Lao, Hà Đông

Không gian nhà hàng

Vị trí cơ sở Sườn Mười - 264 Hoàng Văn Thái

264 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Không gian nhà hàng

Vị trí cơ sở Sườn Mười - 562 Trần Khát Chân

562 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Không gian nhà hàng

Vị trí cơ sở Sườn Mười - 128 Vũ Phạm Hàm

128 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy

Đặt bàn

Đặt bàn trước để Sườn Mười có thể phục vụ tốt nhất

Xem thông tin các của hàng của Sườn Mười