Tuyển dụng

-

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN Thu thập, kiểm tra đối chiếu, xử lý thông tin. Nắm bắt kịp thời các số liệu và các chứng từ kế toán nội bộ. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh Kiểm tra công nợ phải trả hàng tháng: công nợ với khách hàng, với […]

-

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (10 – 14 triệu đồng) Đảm bảo duy trì dịch vụ ổn định tại nhà hàng: Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên noi theo Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về kỹ năng cơ bản của dịch vụ (làm hài lòng KH) Chủ động thăm […]

-

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Trực tiếp triển khai và hỗ trợ các công việc của phòng Hành chính Nhân sự (theo hướng dẫn) Hỗ trợ Bộ phận Tuyển dụng đăng tin tuyển dụng, liên hệ ứng viên và trao đổi với ứng viên (sẽ được training tất cả các kỹ năng) Hỗ trợ Bộ Phận […]