Có mấy hạng thẻ thành viên?

Khách hàng tham gia chương trình sẽ có cơ hội sở hữu 02 loại thẻ:

  • Hạng thẻ THÀNH VIÊN: ngay khi đăng ký thành viên thành công, Quý khách sẽ đạt được hạng thẻ Thành Viên. 
  • Hạng thẻ THÂN THIẾT: khi Quý khách tích lũy chi tiêu từ 2.000.000 đồng trở lên.