Vệ sinh an toàn thực phẩm

-

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sườn Mười cam kết tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm với mức độ cao nhất nhằm hạn chế các mối nguy hại từ bên ngoài vào trong thực phẩm, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sức khỏe cho khách hàng đến ăn. Có khu nhà bếp, sơ chế sườn, nướng […]