Chính sách và quy định chung

-

Chính sách và quy định chung

Dưới đây là những chính sách sách và quy định chung được áp dụng tại Nhà hàng Sườn Mười. Quy định chung Không được mang bất cứ đồ ăn khác ở bên ngoài vào nhà hàng Nếu Quý khách có nhu cầu mang đồ uống bên ngoài theo thì nhà hàng sẽ tính phí 50,000đ/lít […]