Chính sách thanh toán

-

Chính sách thanh toán

1. Các hình thức thanh toán Thanh toán khi nhận hàng: Tiền Mặt Thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán VNPAYQR 2. Chi tiết hình thức thanh toán Tiền Mặt: Thu tiền mặt khi khách hàng nhận hàng (Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng […]