Chính sách giao hàng

-

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Sườn Mười gửi tới Quý khách chương trình miễn phí giao hàng như sau: Miễn phí giao hàng trong phạm vi 6km với hóa đơn từ 300K Miễn phí giao hàng trong phạm vi 12km với hóa đơn từ 1 triệu. Ngoài phạm vi khoảng cách và giá trị đơn hàng theo quy định này, […]

-

Chính sách giao hàng

Sườn Mười gửi tới Quý khách chương trình miễn phí giao hàng như sau: Miễn phí giao hàng trong phạm vi 6km với hóa đơn từ 300K Miễn phí giao hàng trong phạm vi 12km với hóa đơn từ 1 triệu. Ngoài phạm vi khoảng cách và giá trị đơn hàng theo quy định này, […]